Mediu

Stimate Client,

Regulamentul European (EC1907/2006) privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea substanțelor chimice ( cunoscută sub numele de REACH) solicită înregistrarea substanțelor în sine, substanțelor în preparate sau substanțelor eliberate intenționat din articole, care sunt fabricate sau importate în UE în cantitate de peste 1 tonă pe an pe fabricant/importator.

REACH stabilește obligații și îndatoriri specifice pentru companiile din Uniunea Europeană (UE), care fabrică sau importă substanțe sau articole care includ o „substanță de foarte mare preocupare” (SVHC) în concentrație care depășește 0,1% w/w, cu scopul de a identifica proprietățile lor periculoase și de a recomanda aplicarea măsurilor corespunzătoare de gestionare a riscurilor pe lanțul de aprovizionare.

ARTROM STEEL TUBES S.A este pe deplin conștientă de Regulamentul European, care înlocuiește numeroasele legi ale UE referitoare la substanțe chimice și alte legi privind mediu și siguranță și face eforturi maxime pentru a se conforma acestuia. Compania noastră a urmărit evoluția și implementarea reglementării REACH încă de la început și a monitorizat constant siguranța substanțelor chimice utilizate în procesele sale, cu referire la sănătatea umană și mediul înconjurător.

  • Conform criteriilor REACH, produsele noastre din oțel (țagle și țevi) intră sub definiția de „Articol”, așa cum este specificat în Regulament. Concluzia a fost emisă pe baza interpretării ECHA (Agenția Europeană pentru Produse Chimice) a „ghidului privind cerințele pentru substanțele din articole” în cadrul REACH. EUROFER (Asociația Europeană a Oțelului), o asociație din care face parte compania noastră, concluzionează de asemenea că produsele din oțel sunt un „articol”, care nu este destinat să elibereze substanțe, conform ghidului privind cerințele pentru substanțele din articole (rip 3.8). Din motivele menționate mai sus, nu avem obligația să înregistrăm produsele noastre în cadrul REACH. Produsele noastre nu sunt supuse clasificării în conformitate cu reglementarea CLP (REGULAMENTUL EC nr. 12721 2008).
  • Potrivit REACH, companiile au obligații legale de a raporta atunci când substanța lor este inclusă – fie în mod individual, în amestecuri sau în articole – în Lista Candidaților. La 17 ianuarie 2023, ECHA a adăugat nouă substanțe pe Lista Candidaților datorită proprietăților lor periculoase. Lista Candidaților de substanțe de foarte mare preocupare conține acum 233 de intrări pentru substanțe chimice care pot dăuna oamenilor sau mediului înconjurător.
    Conform REACH, furnizorii de articole care conțin o substanță de pe Lista Candidaților într-o concentrație mai mare de 0,1% (greutate cu greutate) trebuie să ofere clienților și consumatorilor informații pentru a le folosi în siguranță.
    Vă rugăm să rețineți că țevile / țaglele din oțel produse de compania noastră nu conțin „Substanțe de Foarte Mare Preocupare” cu o concentrație care depășește 0,1% w/w din Lista Candidaților actuale a SVHC.
    Monitorizăm constant lista Candidaților SVHC și vă vom informa în cazul în care va fi inclusă o substanță conținută în produsele noastre din oțel, conform prevederilor Regulamentului Reach.
    Pentru mai multe informații și detalii, vă recomandăm să consultați „Ghidul ECHA privind articolul” și „documentele de poziție Eurofer” disponibile pe site-urile web ECHA și EUROFER.

Ca „utilizator în aval” (de diverse substanțe în activitatea noastră), ARTROM STEEL TUBES aplică evaluarea gestionării riscurilor cu privire la SVHC9 (Substanță de foarte mare preocupare) și colectează continuu informații de la furnizorii săi și lanțul său de aprovizionare, comunicându-le în „Fișa de date de siguranță” (SDS). Nu anticipăm nici o schimbare semnificativă care să fie introdusă de REACH, dar vă vom informa în cazul oricăror schimbări care au loc în cel mai scurt timp posibil. Pentru orice informație suplimentară, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la:

office@artrom.com (în atenția doamnei Magdalena Popescu) sau la magdalena.popescu@artrom.com