Politică de confidențialitate

Vă mulțumim că vizitati site-ul nostru. Când ne contactati sau când apelați la serviciile noastre, este posibil să ne încredințati informațiile dumneavoastră. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă prezinte ce date prelucrăm, motivul prelucrării și ceea ce se întâmplă cu ele. Luăm în serios confidențialitatea, astfel că nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile dumneavoastră personale vă aparțin, prin urmare, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care le împarțiti cu noi. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veti citi cu atenție.

Prin navigarea pe site-ul www.artrom.com declarați faptul că ați fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit în continuare „Politică de confidențialitate”.

DEFINIȚII

Vom începe să definim câteva noțiuni care să vă ajute să înțelegi prezenta Politică de confidențialitate.

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, aplicat în România începând cu 25 mai 2018, companiile ARTROM STEEL TUBES S.A. (Romania), producător de țevi fără sudură, împreună cu ARTROM ITALIA s.r.l. (Italia) și ARTROM Deutschland GmbH ( Germania) sunt operatori de date cu caracter personal.

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”);

Potrivit legislației, dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CINE SUNTEM

ARTROM STEEL TUBES S.A. (Romania), producător de țevi fără sudură, împreună cu ARTROM ITALIA s.r.l. (Italia) și ARTROM Deutschland GmbH (Germania) acordă o atenție deosebită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal. Conformarea cu legislația UE, respectiv Regulamentul 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru clienții noștri actuali și viitori sunt o prioritate pentru noi, pentru care angajații și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriti să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveti îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteti scrie la adresa de e-mail: dpo@artrom.com

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM, DE LA CINE ȘI ÎN CE SCOP ( categorii de persoane vizate)?

– parteneri de afaceri (furnizori, transportatori, clienți, etc.):

 • date de identificare și contact
 • date despre bunuri și date de livrare
 • date de facturare și de plată
 • date de la comunicarea dintre companie și dumneavoastră
 • dacă ne vizitați personal, procesăm de asemenea înregistrările camerelor de securitate de la sediul nostru.

 

SCOP:

 • Dacă ați achiziționat bunuri de la noi sau ne-ați dat permisiunea de a trimite mesaje comerciale, vă putem trimite informații cu privire la produsele noastre.
 • Identificarea bunurilor, facturarea și plata.
 • Personalitatea obligațiilor legale ale companiei (legi fiscale, acte contabile, etc.).
 • Identificarea dvs. în scopul încheierii unui contract și a executării sale ulterioare (de exemplu, sunteți persoana de contact sau persoana care acționează în contract).
 • Recuperarea creanțelor din contract și protecția împotriva creanțelor, desfășurarea activității economice și protejarea bunurilor și a siguranței.
 • Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care compania este parte.
 • Pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către companie.
 • Centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile ARTROM STEEL TUBES S.A., ARTROM ITALIA s.r.l. și ARTROM Deutschland GmbH, în desfășurarea activității acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne care sunt utilizate de către departamentele relevante în desfășurarea activității);

– vizitatori și delegați:

 • Nume și prenume
 • Societatea reprezentată de vizitator/delegat
 • Compartimentul/Secția unde se deplasează
 • Ora intrare/ieșire și Semnătura.

SCOP:

Scopul prelucrării este pentru a avea o evidență a persoanelor/autovehiculelor care au primit acces în incinta societății, în vederea menținerii unui nivel ridicat de Securitate conform Legii 333/2003 , cu actualizările și modificările ulterioare, (Anexa 2d si 2e, din Hotarârea nr 301/2012 privind normele meodologice de aplicare, cu actualizările și modificările ulterioare).

– candidații pentru posturile vacante scoase la concurs:

 • date de identitate şi de contact ale candidatului (nume, prenume, data naşterii, starea civilă, număr de telefon, email, permis de conducere, naționalitate, sex) ;
 • date relevante în cadrul procedurilor de recrutare/selecţie prin care candidatul demonstrează că îndeplineşte condițiile legale și cerințele postului scos la concurs/examen.

SCOP:

Desfășurarea activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante și gestionarea dosarelor de recrutare/concurs în diferitele etape ale procedurilor de recrutare/selecție, în vederea organizării examenului/concursului de ocupare a postului vacant.

– salariații companiilor noastre:

 • date privind studiile, calificările și specializările;
 • date privind vechimea în muncă – pentru acordarea sporului de vechime;
 • numele și prenumele;
 • seria și numărul cărții de identitate;
 • codul numeric personal;
 • adresa de domiciliu – ca adresă de corespondență;
 • numărul contului bancar – pentru virarea salariului;
 • date cu privire la talie și număr pantof – pentru comandarea echipamentului de lucru;
 • starea civilă, date privind stagiul militar (necesare pentru Mobilizare la Locul de Muncă în caz de necesitate sau stare de război); cazierul judiciar (numai pentru a verifica compatibilitatea cu postul vizat);
 • numărul de marcă – ca element de identificare în cadrul ARTROM STEEL TUBES S.A.;
 • datele membrilor de familie – pentru deducerea personală și asigurarea privată de sănătate;
 • starea de sănătate – pentru stabilirea condițiilor de muncă și plata concediilor medicale, eliberarea de adeverințe medicale;

SCOP:

Scop contractual și legal pentru stabilirea salarizării, a condițiilor de muncă, a drepturilor și obligațiilor ce le revin salariaților, aceasta prelucrare fiind făcută de către angajații noștri, profesioniști care au obligația păstrării confidențialității.

-practicanți sau persoane care efectuează stagiul de practică în cadrul companiilor noastre:

 • date de identitate şi de contact ale practicantului (nume, prenume, data naşterii, starea civilă, număr de telefon);
 • date relevante prin care practicantul demonstrează că îndeplineşte condițiile legale pentru a putea efectua stagiul de practică într-un anumit departament/secție (datele cuprinse în convenția de practică, date privind starea de sănătate cuprinse în dosarul medical necesar pentru eliberarea fișei de aptitudini de către medicul de medicina muncii).

SCOP:

• gestionarea dosarelor de practică în diferitele etape ale efectuării stagiului de practică în cadrul ARTROM STEEL TUBES S.A..

 

– foști salariați care solicită eliberarea de documente cu privire la activitatea desfășurată în cadrul companiilor noastre:

 • date de identitate şi de contact ale foștilor salariați (nume, prenume, data naşterii, prenumele părinților, adresa de domiciliu, număr de telefon).
 • date cuprinse în dosarul de personal și în statele de plată aflate în arhiva societății, date necesare în vederea eliberării adeverințelor solicitate (perioada lucrată, sporurile de care a beneficiat, zilele de concediul medical)

SCOP:

 • Eliberarea adeverințelor de vechime pentru foștii salariați ai ARTROM STEEL TUBES S.A., în urma solicitărilor primite din partea acestora.

Informațiile pe care ni le furnizați voluntar

Când utilizați site-ul, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dați în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți.

 

Informații pe care le colectăm automat

Când navigati pe site-ul nostru, pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe site, deoarece folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea website-ului nostru și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează website-ul nostru.

Informații suplimentare privind utilizarea modulelor cookie pe site-ul nostru le găsiți în Politica de cookie

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

Conform Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicat în România începând cu 25 mai 2018), consimțământul dumneavostră nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost preluate sau în scopuri de arhivare conform legislației în vigoare.

CUM DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Nu vom dezvălui informaţiile dumneavoastră către terţe părţi fără consimţământul dumneavoastră. Totuşi, este posibil, acolo unde este necesar, să dezvăluim informaţiile dumneavoastră către următoarele entităţi:

 • Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile dumneavoastră altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
 • Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile dumneavoastră. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţiti sau ne solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate în cadrul companiilor noastre numai de către angajații noștri autorizați să aibă acces la aceste informații, profesioniști care au obligația păstrării secretului profesional și a confidențialității. Acolo unde este cazul, prelucrarea se face și de către împuterniciții noștri cărora le revin aceleași obligații legale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE?

Ca regulă generală, nu vă transferăm datele dumneavoastră în țări din afara Spațiului Economic European. În situația în care vom schimba politica, vă vom informa în mod corespunzător, prezentându-vă garanțiile aferente, cât și vă vom solicita consimțământul în acest sens, dacă este cazul. În această situație, ne vom asigura că există o protecție corespunzătoare, fie prin intermediul unor acorduri contractuale adecvate, fie conform legislației în vigoare.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • Dreptul de a te adresa justiției;
 • Dreptul de acces;

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare;

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării;

Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 1. contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 679/2016, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • Dreptul la portabilitatea datelor;

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 679/2016 sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 679/2016; și
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;
 2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Va rugăm să rețineți următoarele:

 • Perioada de timp de răspuns: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastră.
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
 • Imposibilitatea de a vă indentifica

În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dumneavoastră personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dumneavoastră.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră, cu excepția cazului în care ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.

Datele noastre de contact

Dacă aveți orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor tale pe care o realizăm, te rugăm să nu eziţi să contactezi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor.

Ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos. Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet.

Datele de contact:

a) Romania
Numele companiei ARTROM STEEL TUBES S.A

Adresă sediu social (adresă corespondență): Str Draganesti, nr 30, cod postal 230119, Slatina, Olt Romania

Număr de telefon: +40(372)498100

Fax: +40(249)434330

Mail Slatina Office : office@artrom.com

Website: https://www.artrom.com

Datele de contact ale persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Adresă corespondență: Str Drăgănești, nr 30, cod poștal 230119

Număr de telefon: +4 0372.498.125

Adresă de email: dpo@artrom.com

b) Italia

Numele companiei ARTROM ITALIA srl

Adresă sediu social (adresă corespondență): Piazza degli Affari, 12, 23900, Lecco, Italia

Număr de telefon: +39(0341)365151

Fax : +39(0341)360044

Mail: info.it@artrom.com

Website https://www.artrom.com/

Datele de contact al persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Adresă corespondență: Piazza degli Affari, 12, 23900, Lecco, Italia

Număr de telefon: +39(0341)1768084

Adresa de mail: alberto.ferri.it@artrom.com

c) Germania

Numele companiei ARTROM Deutschland GmbH

Adresă sediu social (adresă corespondență): Immermannstrasse 65 D, 40210 Düsseldorf, Germania

Număr de telefon: +49 (0)211 913 4883 0

Email address: info.de@artrom.com

Website: https://www.artrom.com/

Datele de contact al persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Adresă corespondență: Immermannstrasse 65 D, 40210 Düsseldorf, Germania

Număr de telefon: +49 / 211 913 4883 22

Adresa de mail: Stephan.Ritter.de@artrom.com

CUM VA EXERCITATI DREPTURILE?

Pentru a va exercita drepturile legale, va rugăm să ne contactati la adresa de e-mail dpo@artrom.com

Pentru mai multe informatii cu privire la protectia datelor cu caracter personal va rugam sa accesati link-ul urmator:

https://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR&lang=ro

Revizuim regulat și, dacă este necesar actualizăm periodic această politică de confidențialitate în momentul în care intervin modificări în urma prestărilor de servicii.