Codul de etică

Credem în a acționa și opera cu onestitate și integritate, dezvoltând relații durabile, bazate pe corectitidune și responsabilitate cu partenerii de afaceri, angajați, autorități și comunități locale.

Codul de etică ARTROM STEEL TUBES S.A. reflectă standardele etice ale Companiei noastre, eloborate și integrate pentru a asigura INTEGRITATE ȘI CORECTITUDINE ÎN PERFORMANȚĂ.

Codul de etică poate fi utilizat atât ca un ghid intern pentru angajații noștri, menit să le ofere suport în luarea deciziilor zilnice, cât și ca o declarație externă a valorilor noastre corporative și a angajamentului către partenerii de afaceri și alte părți interesate.